Novapoint interoperability (BCF)

Novapoint interoperability (BCF)